บริษัท ที.เค.เค. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด     TKK Supply and Service Co.,LTD  
  33/1 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา     33/1 Moo 3, Lam Luk Ka Road, Lam Sai Subdistrict, Lam Luk Ka District
  จังหวัดปทุมธานี 12160 เลขที่ผู้เสียภาษี 0135559016801     Pathum Thani Province 12150 taxpayer number 0135559016801