บริษัท ที.เค.เค. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
    บริษัท ได้ดำเนินธุรกิจงานด้าน ผลิตชั้นวางสินค้า ชั้นลอย สแต็กกิ้งพาเลท รถเข็นเหล็ก บันไดทรงสูง  
  งานสแตนเลส งานสั่งผลิต รวมถึงให้คำปรึกษา ออกแบบ งานชั้นวางสินค้า และบริการด้านงานติดตั้งระบบ  
  แสงสว่าง โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และทีมงานมืออาชีพ เพื่อให้งานบริการมีประสิทธิภาพ  
     
  TKK Supply and Service Co., Ltd  
    The company has operated the business Manufacturing product shelves, mezzanine,  
  stacking pallets, steel carts, tall stairs,stainless steel work, production orders, including  
  consulting, designing, product shelves and lighting system installation services using  
  quality materials and professional team to make the service work efficient  
                                       
            สินค้าของเรา            
                                       
       
       
       
       
       
       
       
  Micro Rack   Medium Rack   Selective Rack  
  ชั้นวางขนาดเล็ก   ชั้นวางขนาดกลาง   ชั้นวางขนาดใหญ่  
                                       
       
       
       
       
       
       
       
  Micro Rack Floor   Selective Rack Floor   Cantilever Rack  
  ชั้นวางแบบ 2 ชั้น   ชั้นวางแบบ 2 ชั้น   ชั้นวางท่อ  
                                       
       
       
       
       
       
       
       
  Mezzanine Floor   Stacking Pallet   Roll Pallet  
  ชั้นลอย   ชั้นแบบซ้อนเก็บ   ชั้นเก็บสินค้าแบบพับได้  
                                       
       
       
       
       
       
       
       
  Tall Staircase   Make To Order   Make To Order  
  บันไดทรงสูง   ผลิตตามจำนวนสั่งซื้อ   ผลิตตามจำนวนสั่งซื้อ  
   
   
   
   
   
   
                                               
                                               
 
   
   
   
   
   
   
 
                                               
  บริษัท ที.เค.เค. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด     TKK Supply and Service Co.,LTD  
  33/1 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา     33/1 Moo 3, Lam Luk Ka Road, Lam Sai Subdistrict, Lam Luk Ka District
  จังหวัดปทุมธานี 12160 เลขที่ผู้เสียภาษี 0135559016801     Pathum Thani Province 12150 taxpayer number 0135559016801